КРЕДИТТЕР БОЙЫНША, СОНДАЙ-АҚ ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ЖАБДЫҚ ЖӘНЕ АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫҒЫ ТЕХНИКАСЫНЫҢ ЛИЗИНГІ БОЙЫНША СЫЙАҚЫ МӨЛШЕРЛЕМЕЛЕРІН СУБСИДИЯЛАУ

Сыйақы мөлшерлемелерінің субсидиялануы «Облыстық бюджеттерге, Астана және Алматы қалаларының бюджеттеріне кредиттер, сондай-ақ технологиялық жабдықтың және ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялауға берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер» республикалық бюджеттік бағдарламасы шеңберінде жүзеге асырылады.

Субсидиялау талаптары:

1. Субсидиялау жүзеге асырылады:
1) субсидиялау шарты жасалған қарыз шарты бойынша;
2) комиссияның шешімімен мақұлданған қарыз шарты бойынша, Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін – комиссияның шешімінде көрсетілген мерзімде және талаптарда;
3) осы Қағидалар қолданысқа енгізілгеннен кейін комиссияның шешімімен мақұлданған қарыз шарты бойынша, қарыз берілген күннен бастап 12 (он екі) айдан аспайтын мерзімге және осы Қағидалардың талаптарына сәйкес.

2.Комиссиямен қаралатын сәтке қолданыстағы қарыз шарттары субсидиялауға жатады.

3.Осы Қағидалар қолданысқа енгізілгеннен кейін комиссиямен мақұлданған қарыз шартының субсидиялануы келесі талаптар сақталған жағдайда жүзеге асырылады:
1) теңгемен жылдық 19 (он тоғыз) % аспайтындай тиянақталған атаулы сыйақы мөлшерлемесімен және шетел валютасында 10 (он) % аспайтындай сыйақы мөлшерлемесімен жасалған;
 2) нысаналы мақсаты айналым қаражаттарын толықтыру болып табылады;
 3) қарыздың қолданылу мерзімі 12 (он екі) айдан аспайды;
 4) сыйақы мөлшерлемесі басқа мемлекеттік және/немесе бюджеттік бағдарламалар бойынша субсидияланбауға тиісті;
 5)  бюджеттің және Қазақстан Республикасының Ұлттық қорының қаражаттары қарыздың қаржыландыру көзі болмауға тиісті;
 6) қарыз алушы қаржы институтына өтініш беретін күнге негізгі борыш пен сыйақыны өтеу бойынша орындалмаған міндеттемелерінің болмауы.

4.Субсидиялау, сыйақы мөлшерлемесін теңгемен жылдық 7  (жеті) %-ға және шетел валютасында жылдық 5  (бес) %-ға төмендету арқылы осы Қағидалар қолданысқа енгізілгеннен кейін комиссиямен мақұлданған қарыз шарты бойынша жүзеге асырылады.

5.Осы Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін мақұлданған қарыз шарты бойынша субсидиялау, комиссияның шешімімен анықталған субсидияланатын мөлшерлеме пайызы бойынша жүзеге асырылады.

6.Субсидиялауды тоқтату туралы шешім қабылданған қарыз шартына субсидиялау бағдарламасына қайтадан қатысуға жол берілмейді.

7.Қарыз шарты бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау, қарыздарды кепілдендіру және сақтандыру бойынша, негізгі құралдарды (соның ішінде биологиялық активтерді) сатып алу кезінде құнын арзандатуға субсидиялау бойынша, жаңа өндірістік қуаттарды құруға немесе қолданыстағыларын ұлғайтуға бағытталған инвестициялық салымдар кезінде агроөнеркәсіптік кешен субъектісі шеккен шығыстардың бір бөлігін өтеу бойынша мемлекеттік қолдау бағдарламаларымен ұштасады.

8.Субсидиялауды жүзеге асыру үшін, қаржы институты немесе қарыз алушы жұмыс органына ұсыну үшін мемлекеттік корпорацияға келесі құжаттарды тапсырады:
1) осы Қағидалардың 1 қосымшасына сәйкес нысан бойынша субсидиялауға өтініш (бұдан әрі – Өтініш);
2) негізгі борыш пен сыйақыны өтеу кестесін қоса тіркей отырып, қаржы институты мен қарыз алушының арасында жасалған қарыз шартының қаржы институтымен расталған көшірмесі;
3) қағаз түрінде және редакцияланатын электрондық форматтағы сыйақы мөлшерлемесінің субсидияланатын немесе субсидияланбайтын бөліктерінің есептерімен қоса, жаңартылған өтеу кестесінің жобасы;
4) кредит алу  туралы қарыз алушының қарыз шотынан үзінді көшірме (екінші деңгейлі банктер үшін) немесе қарыздың аударылғанын растайтын құжат;
 5) қарыз алушының субсидиялау бағдарламасына қатысуына қызмет көрсетуші банктің берген келісім хаты (қарыз алушы Өтініш берген кезде). 

Толығырақ ақпаратты «ҚазАгроҚаржы» АҚ облыстық филиалдарынан және орталық аппаратынан алуға болады.

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2017 жылғы 1 ақпандағы № 50 бұйрығымен бекітілген Кредиттер және технологиялық жабдықтың, ауыл шаруашылығы малын сатып алудың лизингі, сондай-ақ ауыл шаруашлығы техникасының лизингі бойынша сыйақы мөлшерлемелерін субсидиялау қағидалары (ЖҮКТЕУ).