8 (7172) 55-77-55

Call-center

Kz Ru En

Вакансиялар

Бос жұмыс орындары
 • Лауазым: Комплаенс қызметінің басшысы   

   Қызмет басшысына мынадай біліктілік талаптары қойылады:

  1) біліміне қойылатын талаптар: бір немесе бірнеше бейінді салалардағы (юриспруденция, қаржы, экономика, менеджмент немесе бизнес-функцияларға байланысты басқа да аралас бағыт) жоғары білімі;
  2) лицензиялары мен сертификаттарының бар болуына қойылатын талаптар: International Compliance Association сертификатының және/немесе соған ұқсас сертификаттаудың болғаны лазым;
  3) жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар: ірі холдингтік компаниядағы және/немесе аудиторлық компаниялардағы, қаржы институттарындағы (ішкі бақылау бөлімшелерін, тәуекел-менеджментін, заңгерлік сүйемелдеу бөлімшелерін қосқанда) кемінде 5 жыл басшылық өтілі.

   Негізгі жауапкершілік салалары:
  1) Қоғамның ішкі құжаттарының және комплаенс-бақылау бойынша әдістемелік ұсыныстардың және Қызметтің жұмысына қатысты басқа да құжаттардың әзірленуін қамтамасыз ету;
  2) Қызмет есептерінің комплаенс-бақылауды ұйымдастыру бойынша ішкі нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес келуін қамтамасыз ету;
  3) Қоғамның ішкі нормативтік құжаттарымен белгіленген мерзімде Қызмет жұмысы туралы есептерді Директорлар кеңесіне ұсыну;
  4) Директорлар кеңесінің жылдық жұмыс жоспары аясында Қызметтің мәселелерін жоспарлау және уақытылы қарау;
  5) Ережемен айқындалған Қызмет функцияларының, құқықтарының, өкілеттігі мен жауапкершілігінің комплаенс-бақылаудың мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес келуін мерзімді бағалау және мұндай бағалаудың нәтижелерін Директорлар кеңесінің назарына жеткізу;
  6) Қызмет жұмыскерлерінің кәсіби даярлығын арттыру бойынша шаралар қолдану;
  7) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл және Қоғам үшін салдарларды анықтау мәселелері бойынша сыртқы реттеушілік талаптар мен үздік халықаралық тәжірибеге мониторинг жүргізу;
  8) Қоғамның құрылымдық бөлімшелері үшін комплаенс мәселелері жөнінде уақытылы коммуникациялар мен косультациялар өткізу;
  9) Қажеттілігіне қарай комплаенс бағыттар бойынша түсіндіру жұмыстарын және оқытуды ұйымдастыру;       
  10) Қоғамның негізгі бизнес процестерінің тәуекелдерге ұшырағыштығына бағалау жүргізуді ұйымдастыру;
  11) Комплаенс тәуекелдерін және оларды барынша азайту жөніндегі іс-шаралар жоспарын бағалау туралы/комплаенс бойынша іс-шараларды орындау мәртебесі туралы есепті әзірлеу және ұсыну аясында ақпараттың уақыттылылығын, анықтығын және толықтығын қамтамасыз ету;
  12) Комплаенс құзыреті бойынша құрылымдық бөлімшелерді мерзімді кешенді тексеруге қатысу;
  13) Қоғам қызметінің этика және комплаенс стандарттары мен қағидаттарына сәйкес келуіне мониторинг жүргізу рәсімін бақылау;                
  14) Қоғам қызметкерлерімен сыбайлас жемқорлық бұзушылықтары мен комплаенс рәсімдері туралы бастамашылықпен ақпарат беру саясатының (оның ішінде іскерлік Этика кодексі) және сыртқы реттеушілік талаптардың енгізілуі;
  15) Алынған шағым/өтініш негізінде, оның ішінде бастамашылықпен ақпарат беру желісі бойынша алынған шағым/өтініш негізінде Қоғамда комплаенс тәуекелдерінің туындау фактілерін тексеру бойынша іс-шараларды ұйымдастыру;
  16) Қоғамда қылмыстық жолмен алынған кірістерді жылыстатуға (заңдастыруға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл мақсаттарында тиімді ішкі бақылауды және бағдарламаларды іске асыруды қамтамасыз етуге бағытталған іс-шаралардың іске асырылуын жалпы бақылауды, үйлестіруді және мониторингті жүзеге асыру;
  17) КЖ/ТҚҚІҚ мақсаттарында Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары талаптарының іске асырылу мониторингін және бақылауды ұйымдастыру;
  18) Алынған ақпараттың құпиялылығын сақтау, сондай-ақ белгіленген құпиялық, коммерциялық және өзге де құпияны қорғау режимін сақтау;
  19) өз құзыреті шегінде мемлекеттік, құқық қорғау органдарымен және басқа да ұйымдармен өзара іс-қимылды жүзеге асыру;

   

  Лауазым: Комплаенс қызметінің менеджері       

  Қызмет менеджеріне мынадай біліктілік талаптары қойылады:

  1) біліміне қойылатын талаптар: бір немесе бірнеше бейінді салалардағы (юриспруденция, қаржы, экономика немесе бизнес-функцияларға байланысты басқа да аралас бағыт) жоғары білімі;
  2) лицензиялары мен сертификаттарының бар болуына қойылатын талаптар: комплаенс саласында сертификаттарының бар болуы лазым;
  3) жұмыс тәжірибесіне қойылатын талаптар: ірі холдингтік компаниядағы және/немесе аудиторлық компаниялардағы, қаржы институттарындағы (ішкі бақылау бөлімшелерін, тәуекел-менеджментін, заңгерлік сүйемелдеу бөлімшелерін қосқанда) кемінде 3 жыл.

  Негізгі жауапкершілік салалары:

  1) комплаенс-бақылауға қатысты әдіснама әзірлеу, Қоғамның комплаенс-тәуекелдеріне бағалау жүргізу және негізгі бизнес процестердің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне, сондай-ақ Қоғамға қатысты қолданылатын өзге де реттеушілік талаптарға ұшырағыштығына бағалау жүргізілуін қамтамасыз ету;
  2) сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері, сондай-ақ Қоғамға қатысты қолданылатын басқа да реттеушілік талаптар бойынша сыртқы реттеушілік талаптардың және ең үздік халықаралық тәжірибенің тұрақты мониторингін жүргізу және реттеушілік орта өзгерген жағдайда Қоғам үшін салдарларын айқындау;
  3)комплаенс-тәуекелдеріне бағалау жүргізу, комплаенс бағыттарды бақылау және қадағалау, соның ішінде Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының (бар болса) негізгі бизнес процестерінің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне және өзге де реттеушілік талаптарға ұшырағыштығына бағалау жүргізілуін қамтамасыз ету;
  4) қажеттілігіне қарай комплаенс бағыттар бойынша түсіндіру жұмыстарын және оқытуды ұйымдастыру;
  5) Қоғамда бастамашылықпен ақпарат беру желісінің енгізілуін қамтамасыз ету;
  6) кейіннен Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп бере отырып, түзету шаралары толығымен аяқталғанға және қолданылғанға дейін комплаенс мәселесі бойынша тексерістер жүргізу;
  7) КЖ/ТҚҚІҚ мақсаттарында Қоғамның ішкі нормативтік құжаттары талаптарының іске асырылу мониторингін ұйымдастыру және бақылау;
  8) Қоғам Басқармасы/Директорлар кеңесі үшін комплаенс-тәуекелдердің мәртебесі туралы мерзімді шоғырландырылған есептерді, сондай-ақ орталықтандырылған комплаенс-бақылауларды дайындау;
  9) Қоғамның Директорлар кеңесіне комплаенс-тәуекелдердің мәртебесі туралы, оның ішінде келіп түскен хабарламалар, тексерулердің мәртебесі мен қабылданған шаралар туралы бастамашылықпен ақпарат беру желісі бойынша ақпаратты қамтитын мерзімді (тоқсандық) есептерді ұсыну.


"ҚазАгроҚаржы" АҚ бойынша 2019 жылғы 10 қантардағы айының бос жұмыс орындары туралы ақпарат
 • Комплаенс қызметінің комплаенс-менеджері лауазымына.
   
  Қызмет менеджеріне мынадай біліктілік талаптары қойылады:

  1)            біліміне қойылатын талаптар: бір немесе бірнеше бейінді салаларда жоғары білім – құқықтану, қаржы, экономика немесе бизнес-функциямен байланысты басқа да аралас бағыт;

  2)            лицензиялардың, сертификаттардың болуына қойылатын талаптар: комплаенс саласында сертификаттың болуы қажет;

  3)            жұмыс өтіліне қойылатын талаптар: ірі холдинг компаниясында және/немесе аудиторлық компанияларда, қаржы институттарында (ішкі бақылау бөлімшелерін, тәуекел-менеджментін, заңгерлік сүйемелдеу бөлімшелерін қоса алғанда) кемінде 3 жыл.

  4) "Жауапкершіліктің негізгі салалары" бөлімінде аталған міндеттердің көпшілігін орындау тәжірибесі.

  Жауапкершіліктің негізгі салалары:

  1)         комплаенс-бақылауға қатысты әдіснаманы әзірлеу, Қоғамның комплаенс-тәуекелдеріне бағалау жүргізу және негізгі бизнес процестердің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне, сондай-ақ Қоғамға қатысты қолданылатын өзге де реттеушілік талаптарға ұшырағыштығына бағалау жүргізуді қамтамасыз ету және комплаенс-тәуекелдерді бағалау туралы есепті және оларды азайту бойынша іс-шаралар жоспарын дайындау;

  2)            сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл мәселелері бойынша сыртқы реттеушілік талаптар мен ең үздік халықаралық тәжірибенің, сондай-ақ Қоғамға қатысты қолданылатын өзге де реттеушілік талаптардың тұрақты мониторингін жүргізу және реттеушілік орта өзгерген жағдайда Қоғам үшін салдарларды айқындау;

  3)            комплаенс-тәуекелдерге бағалау жүргізу, комплаенс бағыттарын қадағалау және бақылау, оның ішінде Қоғамның және оның еншілес ұйымдарының (бар болса) негізгі бизнес процестерінің сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне және өзге де реттеушілік талаптарға ұшырағыштығына бағалау жүргізуді қамтамасыз ету;

  4)            қажеттілігіне қарай комплаенс бағыттары бойынша түсіндіру жұмыстары мен оқытуды жүргізу;

  5)            Қоғамда бастамашылық ақпараттандыру желісін енгізуді қамтамасыз ету;

  6)            Қоғамның бизнес-процесінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендететін автоматтандырылған жүйелерді енгізу бойынша шараларды іске асыруды қамтамасыз ету;

  7)            кейіннен Қоғамның Директорлар кеңесіне есеп ұсына отырып, түзету шаралары толығымен аяқталып, қабылданғанға дейін комплаенс мәселелері бойынша тексерістер жүргізу;

  8)            Қоғам Басқармасы/Директорлар кеңесі үшін комплаенс-тәуекелдердің мәртебесі туралы мерзімді шоғырландырылған есептерді, сондай-ақ орталықтандырылған комплаенс-бақылауларды дайындау;

  9)            Қоғамның Директорлар кеңесіне комплаенс-тәуекелдердің мәртебесі туралы, оның ішінде келіп түскен хабарламалар, тексерулердің мәртебесі және қабылданған шаралар туралы бастамашылық ақпараттандыру желісі бойынша ақпаратты қамтитын мерзімді (тоқсандық) есептерді ұсыну.

   ;