Компания туралы

«ҚазАгроҚаржы» АҚ «Ауыл шаруашылығының кейбір мәселелері туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1999 жылғы 24 қарашадағы № 1777 қаулысына сәйкес 1999 жылы 28 желтоқсанда ауыл шаруашылығындағы басты мәселелердің бірі – техника паркін жаңарту мәселесін шешуде көмек көрсету мақсатында құрылған.
Қоғам «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдинг құрамына енеді.

«ҚазАгроҚаржы» Миссиясы. Сапалы да бәсекелі лизингтік қызметтер көрсету арқылы Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы техникаларын және жабдықтарын жаңартуға жәрдемдесу.

Қоғамның 2020 жылға қарай көрінісі бизнес жүргізудің жоғарғы стандарттары мен сенімділігі негізінде қолайлы қаржы қызметтерін көрсету әрі техникалық және технологиялық жағынан жаңарту бойынша лизингілік қызметті жүзеге асыру арқылы республиканың аграрлық секторын дамытуға қолдау жасау мақсатында меншікті өз активтерімен тиімді басқарылуын қамтамасыз ететін Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешеніндегі негізгі қаржы-инвестициялық ұйым. 

Қоғам толық өндіріс кезеңі бар жетекші әлемдік өндірушілердің технологиялық жабдықтарымен жабдықтау үшін жоғары технологиялық жаңа өндірістердің іске асырылуын қаржыландырады.  

Қызмет түрлері. Жарғылық мақсаттарды іске асыру үшін Қоғам келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:
1) агроөнеркәсіптік кешендегі лизингтік қызмет;
2) несиелендіру және заңнамалық актілермен тыйым салынбаған, Қоғамның мақсаттары мен міндеттеріне жауап беретін басқа да қызмет түрлері;
3) республикалық бюджеттік бағдарламаларды және агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға бағытталған басқа да бағдарламаларды іске асыруға қатысу. 

Қазақстанның барлық аймақтарында компанияның 14 филиалы бар. Компанияның еншілес кәсіпорындары жоқ.

Рейтингтерінің болуы. 2017 жылғы 02 мамырда «Fitch Ratings» халықаралық рейтингтік агенттігі «ҚазАгроҚаржы» АҚ-ның шетелдік және ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді эмитент дефолтының рейтингін (ЭДР) ВВ+ деңгейінде расталды, болжамы "Тұрақты" деңгейден "Негативті" деңгейге өзгертілді.

Акциялардың саны: 82 837 204.

Бір акцияның атаулы құны: 1 000 теңге.

Қоғам акцияларының 100% «ҚазАгро» ҰБХ» АҚ-на тиесілі.

Қызметкерлер саны:433 

Қазақстан Республикасының банк заңнамасымен көзделген операцияларды 2006 жылғы 31 наурызда алынған ұлттық валютада жүргізуге Қазақстан Республикасы Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау жөніндегі агенттігінің лицензиясы бар.

Сапа менеджменті жүйесі

Компанияда заманауи талаптарға жауап беретін сапа менеджментінің нәтижелі жүйесін құруға Қоғамның негізгі бизнес-процестерді дамытуға, оңтайландыруға және автоматтандыруға деген ішкі қажеттіліктері, сондай-ақ тұтынушылардың қанағаттанушылық деңгейінің артуы себепші болды.

Сапа менеджменті жүйесін қолданудың мақсаты Қоғамның сапа саласындағы миссиясы мен саясатына сәйкес аграрлық сектордағы көрсетілетін қаржы қызметтері нарығында Компанияның орнықты бәсекелік артықшылықтарын қамтамасыз ету болып табылады.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ 2008 жылы стандартқа, ISO 9001:2008 сәйкес сапа менеджменті жүйесі бойынша сертификаттаудан ойдағыдай өтті.

2014 жылы Компания қайта сертификаттаудан өтіп, сапа менеджменті жүйесінің стандартқа, ISO 9001:2008 сәйкестігін және қолданылатынын растап шықты, бұл сертификатпен куәландырылған.

Компания банктік қарыз және лизингтік операцияларды жүзеге асыру саласында сапа менеджменті жүйесін тұрақты негізде сақтап, оны жақсартып отырады.

Сапа саласындағы саясат (қарау)

Сапа саласындағы сертификат (қарау)


АКЦИЯЛАРДЫҢ САНЫ МЕН НОМИНАЛДЫ ҚҰНЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

ЖАРИЯЛАНҒАН ЖАЙ АКЦИЯЛАРДЫҢ САНЫ:

82 837 204 акция

ОРНАЛАСТЫРЫЛҒАН ЖАЙ АКЦИЯЛАРДЫҢ САНЫ:

82 837 204 акция.

1 ЖАЙ АКЦИЯНЫҢ АТАУЛЫ ҚҰНЫ:

1 000 теңге.

1 АКЦИЯНЫ ОРНАЛАСТЫРУ БАҒАСЫ:

1 000 теңге.

ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИЯЛАРЫНА АҚЫ ТӨЛЕУ ТӘСІЛІ:

Эмитенттің акцияларына ақы ақшамен төленген.

ЭМИТЕНТТІҢ АКЦИЯЛАРЫН ОРНАЛАСТЫРУДАН ТАРТЫЛҒАН АҚША ҚАРАЖАТТАРЫНЫҢ СОМАСЫ:

82 837 204 000 теңге.

2016 жылдың 30 қыркүйегіне жарияланған және төленген жай акциялардың жалпы саны 1.000 теңге орналастыру бағасы бойынша 82.837.204 дана құрады (2015 жылғы 31 желтоқсанда: 82.837.204 дана). Есепті кезең ішінде өзгерістер болған емес. Бір жай акцияның иесі бір дауысқа ие болады және дивиденд алуға тең құқығы бар. Компанияның Жалғыз акционері «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингі» акционерлік қоғамы болып табылады. ҚазАгроның соңғы меншіктенушісі Қазақстан Республикасының Үкіметі болып табылады.«ҚазАгроҚаржы» АҚ даму хронологиясы

1999 жыл – «ҚазАгроҚаржы» АҚ құрылымын құру туралы республика Үкіметінің қаулысы.

2000 жыл – шетелдік ауыл шаруашылығы техникасының лизингі бойынша алғашқы тәжірибесі.

2003-2005 жылдар – алғашқы машина және трактор станцияларын құру. Қоғамның ауқымды «Ауыл жылы» мемлекеттік бағдарламасына белсене қатысуы.

2006 жыл - «ҚазАгроҚаржы» қайтадан құрылған «ҚазАгро» ұлттық басқарушы холдингінің құрылымына енеді.

2007 жыл – тауарлы-сүт фермалары үшін асыл тұқымды малдардың лизингін енгізуі.

2008 жылы – алғаш рет Fitch  BBB- халықаралық кредиттік рейтингі берілді.

2009 жыл – ірі инвестициялық жобаларды қаржыландыру старты алынған жыл. 

2010 жылы – Лизинг нарығын алғаш рет зерттеу. Эксперт РА Қазақстанда: ҚазАгроҚаржы қазақстандық лизинг нарығында көшбасшы компания ретінде танылды.

2011 жыл – Қоғам «ІҚМ етінің экспорттық әлеуетін дамыту» атты серпінді бағдарламаның қатысушысы болады.

2013 жыл – Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенін дамытудың «Агробизнес-2020» бағдарламасын орындау шеңберінде жобаларды іске асыра бастау. ҚазАгроҚаржы субсидиялау бағдарламасының ресми қатысушысы болды.

2015 жыл – Қоғамның корпоративтік басқару диагностикасы  жүргізіліп, алғаш рет корпоративтік басқару деңгейіне ие болды.